Umami hero banner

Phương à! Món tặng người thương nà!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Nhung à! Chuyện bếp để anh lo!

01:18

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Giang ơi! Nếm thử món anh làm nè!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Nguyên à! Mình nấu ăn cùng nhau nhé!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Thu à! Cùng anh nấu ăn nhé!

01:19

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Hạnh nè! Đừng ăn một mình nha!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Ngọc ơi! Mời em vào bếp của anh nha!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Ngân ơi! Đợi anh ăn cùng nhé!

01:20

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Thanh ơi! Món em thích nhất đây nè!

01:14

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Vy ơi! Đây là món em thích phải không!

01:16

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Trâm ơi! Ăn món này, xem em có trầm trồ!

01:19

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Linh à! Nấu ăn cùng anh nha!

01:14

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Hằng nè! Anh mời em món này!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Thảo à! Anh khao em món này nhé!

01:20

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Vân à! Nhâm nhi món này nha!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Như nè! Ăn không cần cớ, cần ngon cơ!

01:16

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Tiên nè! Món này có làm em phát ghiền!

01:19

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Mai ơi! Anh mời em món này!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Hương à! Đừng bỏ bữa nha!

01:17

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Uyên ơi! Ăn mừng cùng anh nha!

01:20

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Lan nè! Vào bếp cùng anh nhé!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Trang à! Em có muốn ăn cùng anh?

01:16

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Nhi à! Gợi ý món ngon hết sẩy nè!

01:20

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Huyền à! Đây là món em sẽ thích!

01:16

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Hà ơi! Cùng ăn mừng nhé!

01:16

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Yến ơi! Ngồi yên để anh đem món tới!

01:19

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Quỳnh à! Ăn cùng anh nha!

01:17

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Nga ơi! Ăn cùng anh nha!

01:16

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Oanh nè! Ăn một chầu hoành tráng nha!

01:20

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Hoa ơi! Nếm món giúp anh với!

01:15

Khám phá tài năng bếp núc thông qua tên gọi dễ thương của bạn

Video title
Phương à! Món tặng người thương nà!
Video title
Nhung à! Chuyện bếp để anh lo!
Video title
Giang ơi! Nếm thử món anh làm nè!
Video title
Nguyên à! Mình nấu ăn cùng nhau nhé!
Video title
Thu à! Cùng anh nấu ăn nhé!
Video title
Hạnh nè! Đừng ăn một mình nha!
Video title
Ngọc ơi! Mời em vào bếp của anh nha!
Video title
Ngân ơi! Đợi anh ăn cùng nhé!
Video title
Thanh ơi! Món em thích nhất đây nè!
Video title
Vy ơi! Đây là món em thích phải không!
Video title
Trâm ơi! Ăn món này, xem em có trầm trồ!
Video title
Linh à! Nấu ăn cùng anh nha!
Video title
Hằng nè! Anh mời em món này!
Video title
Thảo à! Anh khao em món này nhé!
Video title
Vân à! Nhâm nhi món này nha!
Video title
Như nè! Ăn không cần cớ, cần ngon cơ!
Video title
Tiên nè! Món này có làm em phát ghiền!
Video title
Mai ơi! Anh mời em món này!
Video title
Hương à! Đừng bỏ bữa nha!
Video title
Uyên ơi! Ăn mừng cùng anh nha!
Video title
Lan nè! Vào bếp cùng anh nhé!
Video title
Trang à! Em có muốn ăn cùng anh?
Video title
Nhi à! Gợi ý món ngon hết sẩy nè!
Video title
Huyền à! Đây là món em sẽ thích!
Video title
Hà ơi! Cùng ăn mừng nhé!
Video title
Yến ơi! Ngồi yên để anh đem món tới!
Video title
Quỳnh à! Ăn cùng anh nha!
Video title
Nga ơi! Ăn cùng anh nha!
Video title
Oanh nè! Ăn một chầu hoành tráng nha!
Video title
Hoa ơi! Nếm món giúp anh với!
Khám phá thêm công thức