Bột ngọt
hay còn gọi là mì chính
mang đến vị

giúp món ăn
ngon hơncó vị
tổng thể hài hòa hơn

1.
Làm tăng tiết nước bọt
hỗ trợ cảm nhận vị, nhai, nuốt, tiêu hóa thực phẩm và giữ vệ sinh khoang miệng

2.
Làm tăng tiết dịch vị trong dạ dày
hỗ trợ quá trình tiêu hóa thực phẩm

3.
Cải thiện chất lượng
sống của người cao tuổi
Nhờ khả năng cải thiện vị giác và tăng cường tiêu hóa thực phẩm, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi được cải thiện

4.
Duy trì vị ngon cho
món ăn giảm muối

Thay thế một phần muối ăn bằng bột ngọt giúp giảm đến 50% lượng muối và 31.5% lượng natri ăn vào mà vẫn duy trì vị ngon của thực phẩm như trước khi giảm muối, từ đó hỗ trợ những người cần phải duy trì chế độ ăn giảm muối và tốt cho sức khỏe.

1.
Làm tăng tiết nước bọt
hỗ trợ cảm nhận vị, nhai, nuốt, tiêu hóa thực phẩm và giữ vệ sinh khoang miệng

4.
Duy trì vị ngon cho
món ăn giảm muối

Thay thế một phần muối ăn bằng bột ngọt giúp giảm đến 50% lượng muối và 31.5% lượng natri ăn vào mà vẫn duy trì vị ngon của thực phẩm như trước khi giảm muối, từ đó hỗ trợ những người cần phải duy trì chế độ ăn giảm muối và tốt cho sức khỏe.

2.
Làm tăng tiết dịch vị trong dạ dày
hỗ trợ quá trình tiêu hóa thực phẩm

3.
Cải thiện chất lượng
sống của người cao tuổi
Nhờ khả năng cải thiện vị giác và tăng cường tiêu hóa thực phẩm, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi được cải thiện