1.
Được sản xuất từ
nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc từ mía và sắn (khoai mì)

2.
Quy trình sản xuất bằng công nghệ lên men hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

3.
Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý chất lượng ASQUA của Tập đoàn Ajinomoto.

3.
Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý chất lượng ASQUA của Tập đoàn Ajinomoto.

1.
Được sản xuất từ
nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc từ mía và sắn (khoai mì)

2.
Quy trình sản xuất bằng công nghệ lên men hiện đại, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Kết quả nghiên cứu và kết luận về tính an toàn của bột ngọt từ các tổ chức chuyên sâu về y tế và sức khỏe trên thế giới:

p